top of page

Do., 17. Nov.

|

Rotterdam

NED 2021

Sehen Sie sich die 33e Edition der NIDV Exhibition Defense and Security (NEDS) staan innovatief en duurzaam samenwerken en de toekomst van Defensie en Veiligheid centraal an. Der Themenwagen 2021 ist klimaat en krijgsmacht.

Registration is closed
See other events
NED 2021
NED 2021

Zeit & Ort

17. Nov. 2022, 09:00 – 17:00 MEZ

Rotterdam, Ahoyweg, 3084 Rotterdam, Niederlande

Über die Veranstaltung

Door klimaatverandering have de omstandigheden steeds extremer en blijken van grote invloed te zijn op vrede en veiligheid. Denken Sie an Konflikte über Grundstoffe und (Wasser-)schaarste, Naturrampen und Migrationsprobleme. Het raakt de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties direct. Ook voor de defensie- en veiligheidssector heeft dit consequenties. Uitrustingen moeten bijvoorbeeld de verschillende omstandigheden aankunnen.

Het ministerie van Defensie beschouwt milieuvervuiling en klimaatverandering meer en meer in haar beleid. Defensie noemt dit verduurzaming materieel, waarbij een roadmap energietransitie materieel wordt voorbereid. Het gaat daarbij om het beperken van de energievraag, gebruik van duurzame energie, efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het nemen van maatregelen die het milieu minder belasten. Zo wordt ingezet op 70% minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050. In dat jaar moeten bijvoorbeeld kampementen in missiegebieden 100% zelfvoorzienend zijn. Daarmee neemt niet alleen de afhankelijkheid af van fossiele energiebronnen in vaak minder stabiele landen. Ook wordt de logistieke Footprint kleiner, waardoor minder kwetsbare verplaatsingen nodig zijn. Waar mogelijk wordt zonne- of windenenergie gebruikt. Een andere belangrijke doelstelling is om duurzaam in te kopen.

Per situatie bekijkt Defensie wat haalbaar en betaalbaar is waarvoor innovatie op het gebied van veiligheid en duurzaamheid hand in hand moeten gaan. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de andere publieke veiligheidsorganisaties. Daarom zullen Leveranciers in Onze Sector zich nog meer moeten toeleggen  op het leveren van duurzame products en diensten.

In het kader van de Green Deal van de Europese Unie zijn internationaal en nationaal verschillende instrumenten beschikbaar, waarvan ook het Gouden Ecosysteem voor Defensie en Veiligheid gebruik kan maken. Verschillende Experten der Krijgsmacht, der Politik, der Industrie und der Overheid zullen hierüber tijdens de plenaire sessie in gesprek gaan.

Tot Slot wurde tijdens de plenaire sessie ook de winnaars van deNEDS-Innovationsherausforderungen deJGM-Scriptieprijsbekend gemaakt. Gedurende de hele dag bent u welkom om de beursvloer te bezoeken of 's middags enkele break-outsessies bij te wonen.

Diese Veranstaltung teilen

Event Info: Events
bottom of page